quorum

Wielki słownik ortograficzny PWN

quorum ndm; zob. kworum

Słownik języka polskiego PWN

kworum, quorum [wym. kworum] «liczba członków jakiegoś zgromadzenia niezbędna do prowadzenia obrad, prawomocności wyborów lub uchwał»
quorum zob. kworum.

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ich kongres przybyło 146 delegatów z ogólnej liczby 262. - Mieliśmy quorum - powiedział. I dodał, że decyzja o tym, który zjazd był...
  • ... należy do ludu, najpierw omawiane są przez starszyznę" (ea quoque, quorum penes plebem arbitrium est, apud principes praetractentur). Przypomnijmy, że i...
  • ... truste) wybranych setników, aby czuwali nad "ochroną powyższego miru" (per quorum fidem et solicitudinem pax predicta servatur). Miało to przygotować organizacyjnie...

Encyklopedia PWN

w czym odgrywałem wielką rolę (brałem udział) (Wergiliusz Eneida).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego