quorum
 • Interpretujemy regulamin

  30.10.2023
  30.10.2023

  Szanowni Państwo,

  jak należy rozumieć drugie zdanie w poniższym fragmencie?

  „Członkowie rady będący członkami komisji doktorskiej, nie biorą udziału w głosowaniu rady, które dotyczy postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, w związku z którym pełnią swoje funkcje. Osoby te podlegają wyłączeniu od udziału w głosowaniu, są jednak uwzględniane przy obliczaniu wymaganego quorum”.

  Czy osoby te pomija się przy ustalaniu kworum, czyli np., gdy członków rady jest 60, a owych osób wyłączonych 7, to kworum wynosi 27?

  Czy może liczba tych osób zawiera się w kworum, zatem gdy członków rady jest 60, to kworum będzie 31, mimo że uprawnionych do głosowania będzie 53?

 • Ponownie interpretujemy regulamin

  10.11.2023
  10.11.2023

  Dziękuję bardzo za odpowiedź mejlową z 11.10.2023.

  Zadam inne pytania, bo chodziło o dwie kwestie:

  - rozumienie słowa uwzględnianie,

  - rozumienie słowa kworum.

  Czy we frazie „są jednak uwzględniane przy obliczaniu wymaganego quorum”, słowo uwzględniane można rozumieć jako wzięcie pod uwagę ich wyłączenie i nie zaliczanie tych osób do kworum?

  Moim zdaniem nie.

  1. Uwzględnianie to «dodanie osób do kworum, uznanie, że są w kworum».

  2. Nieuwzględnianie to «odjęcie ich z kworum, nie wzięcie ich pod uwagę przy obliczaniu kworum».

  Czy zaliczenie do kworum 7 osób wyłączonych nie kłoci się z definicją kworum, w której to liczbie zawierają się jedynie uprawnieni do głosowania?

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego