rękojmia

Wielki słownik ortograficzny PWN

rękojmia -mi, -mię; -mi

Słownik języka polskiego PWN

rękojmia
1. «poręczenie, zagwarantowanie czegoś; też: zapewnienie o czymś, przyrzeczenie czegoś»
2. «odpowiedzialność majątkowa sprzedawcy lub wykonawcy za wady rzeczy stanowiącej przedmiot transakcji»
3. «kwota pieniężna składana przez osobę przystępującą do przetargu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego