gwarancja

Słownik języka polskiego PWN*

gwarancja
1. «poręczenie, że coś nastąpi albo że jest prawdziwe»
2. «zobowiązanie producenta do bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu na inny, w razie gdyby w określonym czasie ujawniły się w nim jakieś wady»
3. «odpowiedzialność osoby trzeciej za zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela»

• gwarancyjny • gwarant • gwarantka • gwarantować
gwarancja bankowa «pisemne zobowiązanie banku dotyczące spłaty kredytu, zapłaty za nabyty towar, cło itp. w imieniu zleceniodawcy, o ile ten nie wywiąże się ze swych zobowiązań»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego