r.m.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

R.E.M. (zespół muz.) ndm
r.m. (= rodzaj męski)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego