racjonalizatorka

Wielki słownik ortograficzny PWN

ra•cjonalizator•ka -r•ce, -r•kę; -rek

Słownik języka polskiego PWN

racjonalizator «osoba opracowująca lub wdrażająca projekty usprawniające pracę»
• racjonalizatorski • racjonalizatorka • racjonalizatorstwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego