reżyser

Wielki słownik ortograficzny PWN*

reżyser -rze; -rzy (a. -rowie), -rów (skrót: reż.)

Słownik języka polskiego PWN*

reżyser
1. «osoba opracowująca koncepcję wystawienia sztuki teatralnej lub realizacji filmu, audycji itp. i czuwająca nad jej wykonaniem»
2. «osoba, która zaaranżowała jakieś wydarzenie i czuwa nad jego przebiegiem»

• reżyserski • reżysersko • reżyseria • reżyserować
reżyser dźwięku «osoba zajmująca się sterowaniem procesami akustycznymi w trakcie nagrywania lub odtwarzania dźwięku w fonografii, radiu, telewizji i filmie»
• reżyseria dźwięku

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego