twórca

Wielki słownik ortograficzny PWN

twór•ca -cę; -cy, -ców
człowiek twór•ca człowieka twór•cy, z człowiekiem twór•cą

Słownik języka polskiego PWN

twórca
1. «osoba, która coś tworzy, zwłaszcza w dziedzinie sztuki»
2. «osoba, która jest sprawcą czegoś»

• twórczyni

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

twórca fresków
21.03.2013
Czy malarz fresków to freskarz, czy freskant? Żaden polski słownik (w tym wszystkie PWN-u) nie zawiera takich określeń, a przecież malarz fresków musi się jakoś nazywać. Przewertowałem kilka historii i leksykonów sztuki. Występują oba określenia, choć rzadko. Bardziej odpowiada mi forma freskant (por. np. projektant, szyfrant, protokolant itp.). W jęz. niemieckim: Freskant = Freskenmaler.
performance
19.12.2001
Szanowni Państwo,
Mam problem ze słowem performance (terminem pochodzącym z angielskiego oznaczajacym akcję artystyczną). Czy słowo to należy odmieniać? W tekstach raz jest odmieniane, raz nie. W liczbie mnogiej często spotyka się formę performances (czyli zgodnie z l.m. języka angielskiego, która pozostaje nieodmienna).

Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Edyta Tomczyk
sub-
26.09.2008
Jak zapisać wyraz z prefiksem sub-? Sub-twórca, subtwórca czy sub twórca? Najbardziej prawdopodobna wydaje się wersja z łącznikiem, ale różnie bywa.
Pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... kapel. A przed Domem Ludowym na kiermaszu sztuki ludowej trzydziestu twórców z całej Polski prezentuje swoje prace, pokazując jednocześnie sposób ich...
  • ... doktorat. Następnie zacząłem pracować pod kierunkiem R. Schoenheimera, jednego z twórców techniki izotopowej w chemii i biochemii. Brałem udział w jego...
  • ... zorganizowany jest świat znaczeń będący tworem człowieka, mówi jednocześnie o twórcy owego świata.
    Do rzeczywistości empirycznej odnosi się zaś jedynie pośrednio...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego