twórca

Wielki słownik ortograficzny PWN

twór•ca -cę; -cy, -ców
człowiek twór•ca człowieka twór•cy, z człowiekiem twór•cą

Słownik języka polskiego PWN

twórca
1. «osoba, która coś tworzy, zwłaszcza w dziedzinie sztuki»
2. «osoba, która jest sprawcą czegoś»

• twórczyni

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

twórca fresków
21.03.2013
Czy malarz fresków to freskarz, czy freskant? Żaden polski słownik (w tym wszystkie PWN-u) nie zawiera takich określeń, a przecież malarz fresków musi się jakoś nazywać. Przewertowałem kilka historii i leksykonów sztuki. Występują oba określenia, choć rzadko. Bardziej odpowiada mi forma freskant (por. np. projektant, szyfrant, protokolant itp.). W jęz. niemieckim: Freskant = Freskenmaler.
coraz/ co raz raz jeszcze
9.04.2020
Szanowni Państwo!
Bardzo dziękuję za poradę dotyczącą pisowni coraz/ co raz. Niestety nadal pozostają wątpliwości. W jaki sposób w praktyce rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z ‘częstym powtarzaniem się czegoś w krótkich odstępach czasu’, czy raczej z ‘raz za razem, bezustannie, wciąż, co chwila’? Innymi słowy, dlaczego coraz to zmieniał kierunek jazdy, ale co raz to wypadał do Lublina?
Dziękuję bardzo.
performance
19.12.2001
Szanowni Państwo,
Mam problem ze słowem performance (terminem pochodzącym z angielskiego oznaczajacym akcję artystyczną). Czy słowo to należy odmieniać? W tekstach raz jest odmieniane, raz nie. W liczbie mnogiej często spotyka się formę performances (czyli zgodnie z l.m. języka angielskiego, która pozostaje nieodmienna).

Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Edyta Tomczyk

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... kapel. A przed Domem Ludowym na kiermaszu sztuki ludowej trzydziestu twórców z całej Polski prezentuje swoje prace, pokazując jednocześnie sposób ich...
  • ... doktorat. Następnie zacząłem pracować pod kierunkiem R. Schoenheimera, jednego z twórców techniki izotopowej w chemii i biochemii. Brałem udział w jego...
  • ... zorganizowany jest świat znaczeń będący tworem człowieka, mówi jednocześnie o twórcy owego świata.
    Do rzeczywistości empirycznej odnosi się zaś jedynie pośrednio...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego