realnieć

Wielki słownik ortograficzny PWN

real•nieć -nieje, -nieją; -niał

Słownik języka polskiego PWN

realnieć «stawać się rzeczywistym, nabierać realnych kształtów»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego