religijny

Słownik języka polskiego PWN*

religijny
1. «dotyczący religii»
2. «odznaczający się głęboką wiarą i pobożnością»

• religijnie • religijność
społeczno-religijny «związany ze społeczeństwem i religią»
antropologia religijna «część doktryny religijnej traktująca o pochodzeniu, istocie i przeznaczeniu człowieka»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego