religijny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

religij•ny; -ni
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…musi być wszędzie i nie może opuścić żadnej ważnej ceremonii religijnej, z drugiej zaś władze kościelne i administracyjne, zwłaszcza we Włoszech…

 

…Predestynacja miała dla niego sens zarówno religijny, jak filozoficzny. Sens religijny sięgał dogmatów luteranizmu, sens filozoficzny wywodził się z fenomenologii Hegla…

 

…rocznice. Członkowie cechów i gildii uczestniczyli w rozmaitych uroczystościach – procesjach religijnych, ślubach, pogrzebach towarzyszy itp. – odziani w odpowiednie barwy i niosąc…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego