romanizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

romanizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

romanizm
1. «wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa przejęte z języków romańskich albo na nich wzorowane»
2. zob. styl romański.
3. «cechy kultury starożytnego Rzymu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wyrazu w architekturze kościelnej, a tylko posługiwać się różnymi neogotykami, romanizmami itd. Kilkadziesiąt pokoleń już odczytywało, każde ma własny sposób, Pismo...

Encyklopedia PWN

romanizm
[łac. Romanus ‘rzymski’],
językozn. wyraz, jego forma lub znaczenie, zwrot, konstrukcja składniowa przejęte z języków rom. lub na nich wzorowane;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego