rozstawać się z życiem

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ich rodzinie w taki dziwny, nie do końca zrozumiały sposób rozstawali się z życiem. O ich śmierci nie mówiło się głośno. Pradziadek Lechicki popełnił...
  • ... wydarzenia były tragiczne, przykre - przesycone goryczą, głębokim zawodem, gniewem. Ojciec rozstawał się z życiem wielopiętrowo przegrany: bo wyjechał był z Gdańska po drugim rozbiorze...
  • ... się już wtedy, gdy kandydat na mumię dawał pierwsze oznaki rozstawania się z życiem.

    Dymek z papierosa
    "Umierającemu zamiast pożywienia podawano specjalny wywar z...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego