rzeka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rzeka rzece, rzekę; rzek (skrót: rz.): rzeka Wisła, ale: Rzeka Czerwona, Rzeka Świętego Wawrzyńca , ,
wywiad rzeka wywiadu rzeki, wywiadzie rzece; wywiadów rzek
Żół•ta Rzeka (Huang-ho) Żół•tej Rzece, Żół•tą Rzekę

Słownik języka polskiego PWN*

rzeka
1. «masa wody płynąca długim korytem»
2. «duża ilość jakiejś cieczy»
3. «o dużej ilości obiektów poruszających się nieprzerwanym, miarowym ruchem»

• rzeczny • rzeczka, rzeczułka
powieść rzeka «powieść wielotomowa przedstawiająca dzieje kilku pokoleń jakiejś rodziny»
rzeka podziemna «rzeka płynąca w grotach i pieczarach wymytych przez wody w wapiennych zboczach górskich»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego