s-ka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

s-ka (= spółka) s-ki, s-ce a. ska, a. sp.
Zysk i S-ka (wydawnictwo) Zyska i S-ki, Zyskowi i S-ce a. ndm

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego