s.o.s.

Wielki słownik ortograficzny PWN

s.o.s. (umowny sygnał oznaczający wzywanie pomocy) ndm a. SOS

Słownik języka polskiego PWN

VSOP, V.S.O.P «napis na etykietkach koniaków wskazujący na ich najwyższą jakość»

Porady językowe

O oboczność: nowa płyta Kayah i nowa płyta Kai
24.09.2016
Szanowni Państwo,
porada Kahah budzi moją wątpliwość. Według niej powinniśmy pisać np. nowa płyta Kayah zamiast nowa płyta Kai, co wygląda dziwnie. SWTiK zaleca jednoznacznie: „(…) Wymowa decyduje również o tym, że np. imię Sarah (…) ma formy Sary, Sarze (…)”. Analogicznie do Sarah odmieniamy Kayah.

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
O pisowni peryfraz samotnik z Providence, gigant z Redmond, Wielkie/wielkie N
4.10.2018
Szanowni Językoznawcy!
Jaki powinien być zapis (chodzi mi o wielką/małą literę) sformułowań typu samotnik/Samotnik z Providence (o H.P. Lovecrafcie), gigant/Gigant z Redmond (o Microsofcie) czy wielkie/Wielkie N (o Nintendo)?

Pozdrawiam i dziękuję,
Anna
O interpunkcji czy też oraz w przeciwieństwie do...
31.12.2015
Szanowni Państwo,
dwa pytania interpunkcyjne: 1. Czy do grupy połączeń spójników i innych wyrazów, o których mowa w regule [372] WSO, można zaliczyć czy też? 2. Czy frazę wprowadzaną przez wyrażenie w przeciwieństwie powinno się oddzielać przecinkami od reszty wypowiedzenia? Przykłady z Korpusu PWN wskazują, że taka praktyka przeważa.
Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... skórę, Ziaja, ok. 10 zł.
    28 dni - tyle czasu daje
    S.O.S. Mincuer B21 na ujędrnienie skóry z problemami w okolicach ud...

Encyklopedia PWN

S.O.M., Skidmore, Owings & Merrill,
firma arch., zał. 1939 w Chicago przez L. Skidmore’a i N.A. Owingsa oraz inż. J. Merrilla;
D.S.O., ang. Distinguished Service Order Służby Wybitnej, Order,
brytyjskie odznaczenie wojsk., → Służby Wybitnej, Order.
V.S.O.
[ang. very superior old ‘wyborowy’, ‘bardzo stary’],
oznaczenie podawane na etykiecie butelek brandy (koniaku);
V.S.O.P.
[ang. very superior old pale ‘wyborowy’, ‘bardzo stary’, ‘blady’],
oznaczenie umieszczane na etykietach butelek brandy (koniaku);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego