sadzarka

Wielki słownik ortograficzny PWN

sadzar•ka -r•ce, -r•kę; -rek

Słownik języka polskiego PWN

sadzarka «maszyna do sadzenia roślin»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wypierane jest przez sadzenie przy pomocy sadzarki ciągnikowej. Stosuje się sadzarki dwu- i czterorzędowe. Maszyny te zmniejszają pracochłonność uprawy ziemniaków...
  • ... i dołownik. Sadzenie ręczne wypierane jest przez sadzenie przy pomocy sadzarki ciągnikowej. Stosuje się sadzarki dwu- i czterorzędowe. Maszyny te zmniejszają...

Encyklopedia PWN

ciągnikowa maszyna roln. do sadzenia ziemniaków, a także rozsady w uprawach polowych, szkółkach i lasach;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego