salwadorski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

salwador•ski (od: Salvador; Salwador); -scy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego