samowolny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

samowola
1. «postępowanie wyłącznie według własnej woli, bez liczenia się z zakazami i obowiązującym prawem»
2. «czyn będący wynikiem takiej postawy»

• samowolny • samowolnie • samowolność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... władzę opiekuńczą (mund) nad ich córkami. U Fryzów kara za samowolne (bez zgody męskiego opiekuna) poślubienie córki lita należała się nie...
  • ... wprowadzano te przepisy stopniowo. Już za Marii Teresy wydano zakazy samowolnego bicia chłopów i przymuszania ich do picia wódki. Liczne patenty...
  • ... zasad handlu. Obowiązująca obecnie zasada wolnego handlu prowadzi często do samowolnej i bezprawnej dyskryminacji słabszych partnerów. Dotyczy to szczególnie krajów rozwijających...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego