schemat

Wielki słownik ortograficzny PWN

schemat -atu, -acie; -atów

Słownik języka polskiego PWN

schemat
1. «ogólny, wstępny szkic lub plan czegoś»
2. «gotowy wzór czegoś, powielany potem wielokrotnie»
3. «uproszczony rysunek techniczny obiektu, układu lub urządzenia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego