sekunda

Wielki słownik ortograficzny PWN*

sekun•da -n•dzie, -n•dę; sekund (skrót: s)
co sekun•da a. co sekundę
co sekun•dę a. co sekunda

Słownik języka polskiego PWN*

sekunda
1. «jednostka czasu równa 1/60 minuty»
2. «krótka chwila»
3. «jednostka miary kąta płaskiego równa 1/3600 stopnia»
4. «odległość między dwoma dźwiękami równa jednemu półtonowi lub dwu półtonom»

• sekundowy • sekundka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego