separacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

separa•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

separacja
1. «uchylenie wspólnoty małżeńskiej bez prawa wstępowania przez któregokolwiek z małżonków w nowy związek małżeński»
2. «oddzielenie lub odosobnienie osób albo rzeczy»

• separacyjny • separować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

dywiz czy półpauza?
2.09.2009
Dzień dobry,
jak napisać poprawnie datę: od dnia 24 do 30 września 2009 roku? Czy między dniami stawia się dywiz, czy półpauzę, i ze spacją czy bez? A także czy między dniem, miesiącem i rokiem trzeba koniecznie stawiać spację? Która wersja byłaby poprawna?
24-30.09.2009
24-30. 09. 2009
24 - 30. 09. 2009
24–30.09.2009
24–30. 09. 2009
24 – 30. 09. 2009
Dziękuję
kropka po temacie lekcji
15.10.2007
Witam!
Mam pytanie: czy po temacie lekcji piszemy kropkę?
Pozdrawiam
odsetek i odsetki
27.12.2007
Dzień dobry,
mam pytanie o różnicę między dwoma słowami: odsetka i odsetek. Dziś są to dwa różne słowa (tj. mają dwa różne wpisy w słowniku) o nieco odmiennych znaczeniach; tzn. nie są wymienne. Jednak wciąż są na tyle bliskie znaczeniowo, że jestem przekonany, że pochodzą z jednego źródła. Stąd pytanie: kiedy i w jakich okolicznościach doszło do ich „separacji”? Które słowo było pierwsze?
Dziękuję i wesołych świąt!
Jarek Hirny

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zwolennikom porządku liberalnego, znaleźć innej drogi do integracji niż poprzez separację. Europa Środkowa powtarza teraz tę drogę: od wyodrębnienia do integracji...
  • ... przetwarzania danych niejawnych po zapewnieniu ekranowania ubocznego promieniowania elektromagnetycznego i separacji sygnałowej od przemysłowych sieci zasilających;
    * wymagania te dotyczą również urządzeń...
  • ... to nie ma podstaw, aby nie dopuścić możliwości ich czasowej separacji, co z kolei doprowadza do pojęcia jednokierunkowego komunikowania. Stanowisko to...

Encyklopedia PWN

separacja
[łac. separatio ‘oddzielenie’],
prawo trwałe lub przejściowe przerwanie wszystkich lub niektórych więzi łączących małżonków bez rozwiązywania małżeństwa;
separacja
[łac. separatio ‘oddzielenie’],
filoz. w filozofii o orientacji arystotelesowsko-tomistycznej czynność intelektu wypracowywująca metafizyczne pojęcie bytu;
separacja
[łac. separatio ‘oddzielenie’],
chem., techn. ogólna nazwa procesu rozdzielania mieszanin;
oddzielenie gruntów chłopskich od dworskich, głównie w celu ulepszenia metod i form uprawy roli;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego