separacja

Wielki słownik ortograficzny

separa•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego

separacja
1. «uchylenie wspólnoty małżeńskiej bez prawa wstępowania przez któregokolwiek z małżonków w nowy związek małżeński»
2. «oddzielenie lub odosobnienie osób albo rzeczy»

• separacyjny • separować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

dywiz czy półpauza?
2.09.2009
Dzień dobry,
jak napisać poprawnie datę: od dnia 24 do 30 września 2009 roku? Czy między dniami stawia się dywiz, czy półpauzę, i ze spacją czy bez? A także czy między dniem, miesiącem i rokiem trzeba koniecznie stawiać spację? Która wersja byłaby poprawna?
24-30.09.2009
24-30. 09. 2009
24 - 30. 09. 2009
24–30.09.2009
24–30. 09. 2009
24 – 30. 09. 2009
Dziękuję
kropka po temacie lekcji
15.10.2007
Witam!
Mam pytanie: czy po temacie lekcji piszemy kropkę?
Pozdrawiam
odsetek i odsetki
27.12.2007
Dzień dobry,
mam pytanie o różnicę między dwoma słowami: odsetka i odsetek. Dziś są to dwa różne słowa (tj. mają dwa różne wpisy w słowniku) o nieco odmiennych znaczeniach; tzn. nie są wymienne. Jednak wciąż są na tyle bliskie znaczeniowo, że jestem przekonany, że pochodzą z jednego źródła. Stąd pytanie: kiedy i w jakich okolicznościach doszło do ich „separacji”? Które słowo było pierwsze?
Dziękuję i wesołych świąt!
Jarek Hirny

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zwolennikom porządku liberalnego, znaleźć innej drogi do integracji niż poprzez separację. Europa Środkowa powtarza teraz tę drogę: od wyodrębnienia do integracji...
  • ... przetwarzania danych niejawnych po zapewnieniu ekranowania ubocznego promieniowania elektromagnetycznego i separacji sygnałowej od przemysłowych sieci zasilających;
    * wymagania te dotyczą również urządzeń...
  • ... to nie ma podstaw, aby nie dopuścić możliwości ich czasowej separacji, co z kolei doprowadza do pojęcia jednokierunkowego komunikowania. Stanowisko to...

Encyklopedia

separacja
[łac. separatio ‘oddzielenie’],
prawo trwałe lub przejściowe przerwanie wszystkich lub niektórych więzi łączących małżonków bez rozwiązywania małżeństwa;
separacja
[łac. separatio ‘oddzielenie’],
filoz. w filozofii o orientacji arystotelesowsko-tomistycznej czynność intelektu wypracowywująca metafizyczne pojęcie bytu;
separacja
[łac. separatio ‘oddzielenie’],
chem., techn. ogólna nazwa procesu rozdzielania mieszanin;
oddzielenie gruntów chłopskich od dworskich, głównie w celu ulepszenia metod i form uprawy roli;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

SŁOWO ROKU 2017

Uniwersytet Warszawski organizuje już po raz siódmy plebiscyt na najważniejsze słowo roku. Będziemy je wybierać wszyscy w głosowaniu internetowym, a niezależnie dokona wyboru ogólnopolska kapituła profesorów językoznawstwa. Ponieważ trudno przypomnieć sobie cały rok, poniżej zamieszczamy listę słów kluczowych kolejnych miesięcy mijającego roku. Można także zgłosić swoją propozycję słów – zgłoś


Które słowo okaże się najważniejsze w Polsce w roku 2017? To Państwo zdecydują.

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

10 najciekawszych obrazów świata

Wyślij

Zagłosuj na SŁOWO ROKU 2017 i odbierz darmowy e-book!