siać

Wielki słownik ortograficzny PWN

siać sieję, sieją; siej•cie; siali a. sieli
siano -nie

Słownik języka polskiego PWN

siać
1. «umieszczać nasiona w specjalnie przygotowanej glebie, aby wyrosły z nich rośliny»
2. «rozrzucać coś sypkiego»
3. «szerzyć, rozpowszechniać»
4. «sączyć, roztaczać»
5. pot. «zostawiać coś gdzieś i nie pamiętać gdzie»
6. pot. «strzelać seriami»
7. pot. «o deszczu: padać»
8. pot. «przesypywać przez sito»
siano
1. «skoszone i wysuszone rośliny łąkowe i pastwiskowe, którymi karmi się zwierzęta»
2. pot. «brudne, nieuczesane włosy»
3. pot. «słabe papierosy»

• sienny • sianko

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego