sitek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

sitek -t•ka, -t•kiem; -t•ki, -t•ków
sit•ko -t•kiem; -tek

Słownik języka polskiego PWN*

sitek
1. zob. chleb sitkowy.
2. zob. sitarz w zn. 2.
sito
1. «sprzęt gospodarski służący do przesiewania mąki lub do cedzenia»
2. «poddawanie kogoś lub czegoś ocenie, aby odrzucić osobę lub rzecz, które nie spełniają określonych wymagań»
3. «przyrząd z otworami, będący podstawowym elementem w urządzeniach do przesiewania ciał sypkich, cedzenia cieczy, odpylania gazów oraz do przecierania»

• sitowy • sitko • sitkowy • siteczko

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego