spec

Wielki słownik ortograficzny PWN*

SPEC (= Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) SPEC-u a. ndm
spec (specjalista) -ca; -ce, -ców

Słownik języka polskiego PWN*

spec pot. «człowiek biegły w czymś»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego