spirytyzm

Wielki słownik ortograficzny PWN

spirytyzm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

spirytyzm
1. «wiara w możliwość obcowania z duchami osób zmarłych za pośrednictwem mediów»
2. «kult duchów jako etap w rozwoju religii»

• spirytystyczny • spirytysta • spirytystka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w stanie zaakceptować wszystko - agnostycyzm, ateizm, deizm, hinduizm, buddyzm, okultyzm, spirytyzm, krisznaityzm, satanizm, ezoterykę, gnozę, teozofię, antropozofię, scjentologię - wszystko za wyjątkiem...
  • ... zamknięciem niezliczonych form życia duchowego w pozornie racjonalistycznych formułach. Tradycyjny spirytyzm z przełomu wieków - zamiast stawiać pytania - przynosi pozorne odpowiedzi, dlatego...
  • ... tego mi nie oszczędzono! Ja, który całe życie brzydziłem się spirytyzmem, ja, który nie wierząc w duchy, stworzyłem najidiotyczniejszą w świecie...

Encyklopedia PWN

spirytyzm
[łac.],
wiara w możliwość nawiązywania kontaktu z duchami osób zmarłych za pośrednictwem mediów (medium) podczas tzw. seansów spirytystycznych, na których demonstruje się działanie zjawisk paranormalnych (zwłaszcza telepatii i telekinezy).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego