sromotnik

Wielki słownik ortograficzny PWN

sromot•nik -ka, -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN

sromotnik «grzyb o kapeluszu pokrytym śluzem cuchnącym padliną i przywabiającym muchy»
• sromotnikowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... łusek i mierzeję z piasków ceglastych, z których biała latarnia sromotnik na sztorc!
    Aż słychać ich dychanie, jak tak stoją na...

Encyklopedia PWN

sromotnik, Phallus,
rodzaj grzybów podstawczaków (z rzędu sromotnikowców);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego