sromotnik

Słownik języka polskiego PWN*

sromotnik «grzyb o kapeluszu pokrytym śluzem cuchnącym padliną i przywabiającym muchy»
• sromotnikowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego