sto

Słownik języka polskiego PWN*

sto I «liczebnik główny oznaczający liczbę 100»
sto II «mnóstwo, wiele»
stu- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący, że to, co jest wymienione w drugiej części złożenia, występuje sto razy lub składa się ze stu jednostek»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego