sto

Wielki słownik ortograficzny PWN

STO (= Społeczne Towarzystwo Oświatowe) ndm
sto stu
sto dwa•dzieścia jeden stu dwu•dziestu jeden

Słownik języka polskiego PWN

sto I «liczebnik główny oznaczający liczbę 100»
sto II «mnóstwo, wiele»
stu- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący, że to, co jest wymienione w drugiej części złożenia, występuje sto razy lub składa się ze stu jednostek»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

sto

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego