sto

Wielki słownik ortograficzny PWN

STO (= Społeczne Towarzystwo Oświatowe) ndm
sto stu
sto dwa•dzieścia jeden stu dwu•dziestu jeden
sto dwa•dzieścia pięć stu dwu•dziestu pięciu
sto dwu•dziesty pierw•szy sto dwu•dziestego pierw•szego
sto kil•ka•dziesiąt stu kil•ku•dziesięciu
tysiąc sto jeden tysiąca stu jeden

Słownik języka polskiego PWN

sto I «liczebnik główny oznaczający liczbę 100»
sto II «mnóstwo, wiele»
stu- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący, że to, co jest wymienione w drugiej części złożenia, występuje sto razy lub składa się ze stu jednostek»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

sto

Porady językowe

Sto dwadzieścia tysięcy dwutysięczny
20.12.2015
Już od kilku dni szukam informacji na temat liczebników porządkowych i nie mogę znaleźć. Jak poprawnie napisać następujące liczebniki porządkowe: 19 000, 21 000, 22 000, 101 000, 102 000, 121 000, 122 000 ?
sto samolotów
8.01.2013
Szanowna Redakcjo,
mam problem z następującym sformułowaniem: „dostępnych jest sto samolotów” czy „dostępne jest sto samolotów”? Poprawne są obie formy czy tylko jedna z nich i która? Zawsze w takich przypadkach zastanawiam się nad związkiem zgody między podmiotem a orzeczeniem i jak to się ma do pierwszej wersji?
Pozdrawiam serdecznie
Anna
sto złotych
7.01.2007
Czy słusznie razi mnie zdanie: „Zapłaciłem sto złoty za felgi”? Czy nie powinno być sto złotych?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... dobroczynne, czyli kapłanom. Czasy się zmieniły, ale nie ludzie.
  Niecałe
  sto lat temu na Syberii wędrowała sobie sekta chłystów, którzy wciągali...
 • ... dentysty, gdzie na stole, pod brzydką secesyjną lampą, wśród brudnych, sto razy przeglądanych pism ilustrowanych odkryłem Legendę Młodej Polski. Otworzyłem ją...
 • ... Szejk pojechał wiceminister spraw zagranicznych.
  W niedzielę wyłowiono szczątki około
  stu osób. Tożsamość zabitych można będzie jednak ustalić dopiero na podstawie...

Encyklopedia PWN

ostatni okres rządów cesarza Napoleona I, od jego powrotu z Elby do Francji (1 III 1815) — do powtórnej abdykacji (22 VI 1815);
próba unowocześnienia Chin, podjęta 1898 przez ces. Guangxu;
Teatr STU w Krakowie,
teatr zał. 1966 przez K. Jasińskiego (także jego dyrektor do czasów obecnych) jako teatr studencki;
konserwatywno-liberalne ugrupowanie polit., zał. 1995 w Warszawie;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego