straceniec

Wielki słownik ortograficzny PWN*

straceniec -raceń•ca; -raceń•cy, -raceń•ców

Słownik języka polskiego PWN*

straceniec «osoba zdecydowana na wszystko, bez względu na zagrażające niebezpieczeństwo»
• straceńczy • straceńczo

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego