strapienie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

strapienie; -pień
strapiony; -pieni
strapić się -pię się, -pią się; -p•cie się

Słownik języka polskiego PWN*

strapienie «uczucie smutku, niepokoju»
strapiony II «osoba strapiona»
• strapiona
strapić «spowodować czyjeś zmartwienie»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego