zmartwiony

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zmar•twiony; -twieni
zmar•twić -r•twię, -r•twią; -rtw, -rtw•cie
zmar•twienie; -wień

Słownik języka polskiego PWN*

zmartwiony «taki, który martwi się czymś; też: świadczący o takim stanie»
zmartwić «stać się przyczyną czyjegoś smutku lub niepokoju»
zmartwienie
1. «to, co kogoś martwi»
2. «stan tego, kto się martwi»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego