zmartwiony

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zmar•twiony; -twieni
zmar•twić -r•twię, -r•twią; -rtw, -rtw•cie
zmar•twienie; -wień

Słownik języka polskiego PWN*

zmartwiony «taki, który martwi się czymś; też: świadczący o takim stanie»
zmartwić «stać się przyczyną czyjegoś smutku lub niepokoju»
zmartwienie
1. «to, co kogoś martwi»
2. «stan tego, kto się martwi»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego