sycić miód

Słownik języka polskiego PWN

sycić miód «przerabiać miód pszczeli na pitny»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zajętych przez wieki kupczeniem, zarzynaniem zwierząt, zaczynianiem ciasta, warzeniem piwa, syceniem miodów, szyciem cholewek padł po raz pierwszy blady strach.
    Przecież wokół...

Encyklopedia PWN

sycenie miodu, miodosytnictwo,
w produkcji miodów pitnych otrzymywanie roztworu miodu pszczelego (brzeczki miodowej, syty) przez gotowanie go z wodą.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego