szczęśliwiec

Wielki słownik ortograficzny PWN

szczęś•liwiec -w•ca; -w•cy, -w•ców

Słownik języka polskiego PWN

szczęśliwiec «osoba, której się poszczęściło»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego