szkoła wyższa

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Towarzy•stwo Na•uczycieli Szkół Śred•nich i Wyż•szych Towarzy•stwie Na•uczycieli Szkół Śred•nich i Wyż•szych (skrót: TNSW)
Towarzy•stwo Na•uczycieli Szkół Wyż•szych Towarzy•stwie Na•uczycieli Szkół Wyż•szych (skrót: TNSW)

Słownik języka polskiego PWN*

szkoła wyższa «szkoła kształcąca pracowników naukowych oraz najwyżej kwalifikowanych pracowników w poszczególnych zawodach»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego