szpital

Wielki słownik ortograficzny PWN*

szpital -la; -le, -li: szpital zakaźny, ale: Miejski Szpital Zakaźny w Warszawie, Szpital Wojewódzki w Rzeszowie
szpital-pomnik szpitala-pomnika, szpitalem-pomnikiem; szpitale-pomniki, szpitali-pomników

Słownik języka polskiego PWN*

szpital
1. «zakład lecznictwa zamkniętego, w którym bada się i leczy chorych wymagających stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej»
2. pot. «pobyt w takim zakładzie»
3. pot. «ludzie i sprzęt znajdujący się w takim zakładzie»

• szpitalny • szpitalnie • szpitalik
szpital polowy «szpital wojskowy zorganizowany blisko pola walki»
szpital zakaźny «szpital zajmujący się leczeniem chorób zakaźnych»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego