szturm

Wielki słownik ortograficzny PWN*

szturm -r•mu, -r•mie; -r•mów

Słownik języka polskiego PWN*

szturm
1. «skoncentrowane bezpośrednie uderzenie wojska w celu zdobycia bronionego rejonu, obiektu itp.»
2. «energiczna, często siłowa próba dostania się do jakiegoś miejsca lub jakiejś osoby»

• szturmowy • szturmować
szturmem
1. «przeprowadziwszy szturm wojskowy»
2. «energicznie, przebojowo»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego