temperament

Wielki słownik ortograficzny PWN

tem•perament -n•tu, -n•cie

Słownik języka polskiego PWN

temperament
1. «zespół stałych cech psychicznych człowieka»
2. «duża pobudliwość fizyczna i psychiczna, szczególnie w dziedzinie seksualnej»
3. «wrodzona skłonność, uzdolnienie do czegoś»

• temperamentowy • temperamencik
temperament choleryczny «temperament człowieka, którego reakcje uczuciowe są szybkie, silne i długotrwałe»
temperament flegmatyczny «temperament człowieka, którego reakcje są powolne, słabe i krótkotrwałe»
temperament melancholiczny «temperament człowieka, którego reakcje są powolne, słabe, lecz długotrwałe»
temperament sangwiniczny «temperament człowieka, którego reakcje uczuciowe są szybkie, silne, lecz krótkotrwałe»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

cholera
2.02.2005
Witam!
Interesuje mnie cholera niebędąca chorobą. W jaki sposób wyraz ten stał się przekleństwem, wyzwiskiem czy też odpowiednikiem złości, gniewu? Zapewne jakieś odniesienie do cholery jako epidemicznej choroby tutaj istnieje. A może się mylę?
Pozdrawiam.
inna melodia na wsi niż w mieście
20.01.2009
Szanowna Redakcjo!
Dlaczego w pobliskim mieście mówi się wyraźnie inaczej niż na wsi? A mam na myśli przede wszystkim różnice w melodii i tempie wysławiania się. Uważam, że jest tak w całej Polsce.
Piotr, Gliwice
normy edotorskie APA
21.12.2012
W polskiej psychologii przyjęte są standardy APA jako normy edytorskie. Mnie zaś uczono, że normy anglosaskie są sprzeczne z polskimi i stosowanie ich w polskich publikacjach jest niedopuszczalne. Pal sześć sposób cytowania w tekście, a nawet niejednolitą interpunkcję w opisie bibliograficznym, ale z oddzielaniem przecinkiem inicjału imienia od nazwiska nie mogę się pogodzić. Stąd pytanie: czy stosowanie w polskich publikacjach standardów APA jest dopuszczalne, bo może jestem zbyt pryncypialna?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... postawy, kierowanie się chwilowymi preferencjami, uprzednie doświadczenia badawcze, inteligencja, wiedza, temperament współdeterminują styl odegrania wspomnianych ról: roli badacza i roli osoby...
  • ... prawda bardziej głośna była ze swych NATURALNYCH DZIKICH ORGII, niespotykanego temperamentu i czaru,jaki roztaczała w swoim własnym, prywatnym teatrze na...
  • ... miejsca. Dzieci z Barzyny rosły, prawie wszystkie żywe i pełne temperamentu, różnorodnie utalentowane. Jedno z nich, mała Anna, jest naszą babcią...

Encyklopedia PWN

temperament
[łac. temperamentum ‘umiarkowanie’, ‘właściwa miara’],
względnie stałe cechy osobowości, występujące u człowieka od wczesnego dzieciństwa i mające swoje odpowiedniki w świecie zwierząt;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!