temperamentny

Wielki słownik ortograficzny PWN

tem•perament•ny (pot.); -ni

Słownik języka polskiego PWN

temperamentny «mający wybuchowy, gwałtowny temperament; też: będący przejawem takiego charakteru»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... musi się wyszumieć, a poza tym Żydówki są podobno bardzo temperamentne, he, he! Ale do ciebie i ostatnio przyjeżdżała jakaś syjonistka...
  • ... nadekspresywna, że grozi jej zagranie się na śmierć. Szkoda byłoby temperamentnej dziennikarki, wrzodakowsko-populistycznego programu jakby mniej.


    Włodzimierz Korcz, kompozytor:

    Spikerka...
  • ... cię podstępny Neptun, warto pamiętać, że pozory często mylą. Jedenastego temperamentny Mars każe ci się dopomnieć o swoje - bez oporów dzwoń...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego