teodolit

Wielki słownik ortograficzny PWN

teodolit -itu, -icie; -itów

Słownik języka polskiego PWN

teodolit «przyrząd do pomiaru kątów poziomych i pionowych w terenie»
• teodolitowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego