terytorium

Słownik języka polskiego PWN*

terytorium «obszar ziemi o określonych granicach, wyodrębniony ze względu na jakieś cechy charakterystyczne»
• terytorialny • terytorialnie
terytorium państwowe, terytorium państwa «obszar podległy suwerennej władzy państwa»
terytorium mandatowe «terytorium oddane na czas nieokreślony przez organizację międzynarodową pod zarząd państwa mającego mandat»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego