transformacja

Słownik języka polskiego PWN*

transformacja
1. «przemiana»
2. jęz. «przekształcenie jednej struktury gramatycznej w inną»
3. zob. funkcja w zn. 5.
4. «przetworzenie prądu elektrycznego na prąd elektryczny o innych parametrach»

• transformacyjny • transformować

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego