transpiracja

Wielki słownik ortograficzny PWN

tran•spira•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

transpiracja
1. «wydzielanie przez rośliny lądowe wody w postaci pary»
2. «pocenie się»

• transpiracyjny • transpirować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... roślinach i innych powierzchniach w wyniku intercepcji, parowanie z gleby, transpirację różnego rodzaju roślinności oraz straty wody na parowanie w procesach...
  • ... parowania l i przy temperaturze 0%C wynosi:


    Jednostką parowania,
    transpiracji lub ewapotranspiracji jest najczęściej milimetr wyparowanej warstwy wody na jednostkę...
  • ... energii promieniowania słonecznego; przeważająca jej część jest zużywana w procesie transpiracji. Dla uzupełnienia strat wodnych wywołanych transpiracją woda pobierana przez system...

Encyklopedia PWN

transpiracja
[łac.],
fizjol. parowanie wody z powierzchni roślin;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!