transportowanie

Słownik języka polskiego PWN*

transport
1. «przewóz ludzi i ładunków różnymi środkami lokomocji»
2. «środki lokomocji służące do przewozu ludzi i ładunków»
3. «ogół środków i działań związanych z przewozem ludzi i ładunków»
4. «konwojowana grupa ludzi»
5. «ładunek wysłany dokądś»

• transportowy • transportować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego