treść

Wielki słownik ortograficzny

treść -ści; -ści

Słownik języka polskiego

treść
1. «to, co jest zawarte w czyjejś wypowiedzi; też: to, co przekazuje odbiorcy dzieło sztuki, w przeciwstawieniu do formy»
2. «to, co stanowi istotę, sens czegoś»
3. «zawartość przewodu pokarmowego, niektórych jam wewnątrz ciała lub żywych komórek»

• treściowy • treściowo
treść pokarmowa «pokarm zmieszany z sokami trawiennymi»
treść znaczeniowa wyrazu «to, co wyraz znaczy»
spis rzeczy, treści «spis rozdziałów lub artykułów umieszczony na początku albo na końcu książki lub czasopisma»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

aneksy a spis treści
23.04.2015
Szanowni Państwo!
W aneksie zamieściłam sześć różnych materiałów oznaczonych jako: Aneks I, Aneks II... Czy w spisie treści i wykazie dołączonych materiałów powinnam zapisać: Wykaz aneksów, Aneksy, czy po prostu: Aneks?
Z poważaniem
Aleksandra Stolarczyk
ciekawy kontent
9.12.2008
Szanowni Państwo,
bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, czy w języku polskim dopuszcza się możliwość używania wyrazu kontent w formie rzeczownika (w znaczeniu zawartości lub treści medialnych)?
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Kamil
kasator
14.11.2012
Uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy określenie kasator należy odnosić do osoby wnoszącej do sądu skargę kasacyjną , czy sądu, który rozpoznaje taką skargę. W orzeczeniach, zwłaszcza Sądu Najwyższego, początkowo traktowano to określenie jako synonim wnoszącego skargę kasacyjną. Obecnie chyba odstąpiono od tego poglądu.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Anna

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... już zaangażowana. Nie pojechałam, bo byłam zakochana. Wysłałam telegram o treści: "Wolę Krzyże niż Paryże". Cóż, z wielkiej miłości popełnia się...
  • ... realizacyjnych lub też - traktowania go jako kamuflażu sprzecznych z jego treścią działań (co dzieje się np. w tzw. ekoturystyce). Jest rzeczą...
  • ... procesie dowodzenia jedynie rolę pomocniczą - należy wskazać, że wyjątkowo precyzyjna treść warunków oferty, odnotowana przez Wandę Rapaczyńską - wskazuje na innych niż...

Encyklopedia

badanie znaczenia treści pisanych lub mówionych komunikatów językowych ludzi;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego