treść

Słownik języka polskiego PWN*

treść
1. «to, co jest zawarte w czyjejś wypowiedzi; też: to, co przekazuje odbiorcy dzieło sztuki, w przeciwstawieniu do formy»
2. «to, co stanowi istotę, sens czegoś»
3. «zawartość przewodu pokarmowego, niektórych jam wewnątrz ciała lub żywych komórek»

• treściowy • treściowo
treść pokarmowa «pokarm zmieszany z sokami trawiennymi»
treść znaczeniowa wyrazu «to, co wyraz znaczy»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego