troska

Wielki słownik ortograficzny PWN*

troska -sce, -skę; -sk
troskać się -am się, -ają się

Słownik języka polskiego PWN*

troska
1. «uczucie niepokoju wywołane trudną sytuacją lub przewidywaniem takiej sytuacji»
2. «sytuacja, w której doznajemy takiego uczucia»
3. «dbałość o kogoś, o coś lub zabieganie o coś»

• troskliwy • troskliwie • troskliwość
dziecko specjalnej troski «dziecko upośledzone»
troskać się
1. daw. «martwić się, niepokoić się czymś»
2. daw.; zob. troszczyć się w zn. 2.

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego