tu

Słownik języka polskiego PWN*

tu I
1. «zaimek odnoszący się do miejsca postrzeganego jako bliskie, wskazanego przez mówiącego, np. Czekaj tu na mnie., lub do miejsca, o którym była albo będzie mowa, np. Wszedł do pokoju i dopiero tu zauważył, że zapomniał kupić masło., Stał tu, gdzie kiedyś był dom.»
2. «zaimek odnoszący się do wiadomej lub wskazanej w tekście sytuacji, np. Tu płacz nic nie pomoże.»
tu II
1. «partykuła używana z reguły w rozmowach telefonicznych, wprowadzająca wyrażenie, za pomocą którego mówiący przedstawia się, np. Dzień dobry, tu Ania.»
2. pot. «partykula o charakterze ekspresywnym, wyrażająca najczęściej zniecierpliwienie, a nawet złość, np. Ty mi tu nie płacz!»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego