tyleż

Wielki słownik ortograficzny PWN

tyleż tyluż, tylomaż a. tyluż

Słownik języka polskiego PWN

tyleż «wzmocniony zaimek tyle»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Tyleż, ile – czy: tyleż, co
31.05.2016
Szanowni Państwo,
słowniki poprawnej polszczyzny wyraźnie mówią, że poprawna jest wyłącznie konstrukcja nie tyle…, ile…, natomiast nie tyle…, co… jest błędna. Czy dobrze rozumiem, że chodzi jedynie o formy przeczące i w związku z tym konstrukcja tyleż…, co… w zdaniach twierdzących jest poprawna i nie wymaga zmiany na tyleż…, ile…?

Z poważaniem
Gabriela Niemiec
Poprawność zdań
30.01.2016
Szanowni Państwo,
czy poniższe zdania są poprawne:
 1. Polega na poddaniu się woli innego [drugiego?] człowieka.

 2. Zebrali wszystkie książki, jakie tylko zdołali (!), i wysłali rękopisy do Europy.

 3. Uważał Jaśka za ambitniejszego ucznia niż Adam.

 4. Gestykulując różowym długopisem, uniosła go w powietrze.

 5. Ich plan był równie ciekawy(,) jak ryzykowny.

 6. Spijała wino równie chciwie(,) jak wodę.

 7. Spotkała w kinie dwóch wybitnych lekarzy Adama Kowalskiego i Jana Nowaka.

Dziękuję.
Prawo do umierania w spokoju i godności
3.10.2018
W korytarzu szpitalnym wywieszono ogłoszenie informujące o przysługujących pacjentowi prawach. Jeden z punktów powyższego obwieszczenia przyprawia tyleż o zgrozę, co i o uśmiech: Pacjent ma prawo do umierania w spokoju i godności.
Intencje powyższego zapisu są dość oczywiste, jednak forma i stylistyka pozostawia sporo do życzenia.
Czy pomogłaby Pani w przeredagowaniu powyższego zapisu tak, aby pacjent ze spokojnym sercem mógł korzystać z usług powyższej placówki medycznej?
W korytarzu szpitalnym wywieszono ogłoszenie informujące o przysługujących pacjentowi prawach. Jeden z punktów powyższego obwieszczenia przyprawia tyleż o zgrozę, co i o uśmiech: Pacjent ma prawo do umierania w spokoju i godności.
Intencje powyższego zapisu są dość oczywiste, jednak forma i stylistyka pozostawia sporo do życzenia.
Czy pomogłaby Pani w przeredagowaniu powyższego zapisu tak, aby pacjent ze spokojnym sercem mógł korzystać z usług powyższej placówki medycznej?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... że przedmiot artystyczny (obraz, powieść) konstytuuje się w dzieło sztuki tyleż dzięki odbiorcy, co dzięki twórcy... Ale zaraz dodawał jakby: czytając...
 • ... bomb i pocisków oraz pożarów zginęło 35 sztuk bydła i tyleż trzody oraz 60 koni. Są to dane orientacyjne, gdyż straty...
 • ... i sprawiedliwości. Georgie nie miała wyboru - musiała wyrosnąć na osóbkę tyleż piękną, co mądrą i szlachetną.
  W wieku 12 lat została...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego