tyle

Wielki słownik ortograficzny PWN

tyle tylu, tyloma a. tylu
tyle co: tyle co zawsze, tyle co nic
tyle że by (np. Pewnie się zgodzi, tyle że by musiał się wrócić.)
tył tyłu, tyle; tyły, tyłów

Słownik języka polskiego PWN

tyle I
1. «zaimek wskazujący na ilość lub liczbę rzeczy albo osób, określoną za pomocą gestu lub wymienioną w wypowiedzi poprzedzającej daną lub następującej po niej, np. Możemy porozmawiać parę minut? – Tyle możemy.»
2. «zaimek komunikujący o dużej ilości lub liczbie rzeczy albo osób, pociągającej za sobą konsekwencje, o których mowa w zdaniu podrzędnym, np. Przynieś tyle krzeseł, żeby wszyscy mogli usiąść.»
3. «zaimek wskazujący na taką samą liczbę, ilość lub skalę czegoś, o jakiej jest mowa w zdaniu podrzędnym, np. Ma tylu zwolenników co przeciwników.»
tyle II
1. «zaimek komunikujący o dużej ilości zdarzeń, która może pociągać za sobą konsekwencje, o których jest mowa, np. Tyle chodziła, że aż nabawiła się odcisków.»
2. «zaimek komunikujący o małej ilości, liczbie lub skali, która ogranicza się do tego, o czym jest mowa w zdaniu podrzędnym, np. Tyle zrozumiała, że ktoś ją gdzieś zaprasza., lub o takiej samej liczbie, ilości lub skali czegoś, o jakiej jest mowa w zdaniu podrzędnym, np. Napisał tyle, ile umiał.»
3. «zaimek, który wraz z poprzedzającym przyimkiem na komunikuje, że stopień lub zakres danego stanu rzeczy jest wystarczający do uzasadnienia tego, o czym mowa, np. Był na tyle sprytny, że wszystko przewidział.»
4. «zaimek, który wraz z poprzedzającym przyimkiem o wprowadza wyrażenie charakteryzujące stopień, w jakim można urzeczywistnić lub wyjaśnić to, o czym jest mowa, albo otwiera zdanie zamykające wypowiedź na jakiś temat lub przerywające ją na jakiś czas, np. Była o tyle rozsądna, że nie mówiła o tym.»
tył
1. «tylna strona czegoś»
2. «u człowieka: część ciała po stronie pleców; u zwierząt: część ciała położona najdalej od głowy»
3. «przestrzeń znajdująca się poza kimś lub czymś, kierunek przeciwny do kierunku patrzenia»
4. euf. «pośladki»
5. euf. «część ubrania okrywająca pośladki»

• tyłeczek
tyły
1. «obszar położony poza frontem działań wojennych»
2. «ogół sił i środków przeznaczonych do zaopatrywania wojsk we wszystko, co jest im niezbędne na polu walki»

• tyłowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

tyle samo
9.02.2015
Szanowni Państwo!
W rozmowie ze znajomymi uświadomiłem sobie, że nie umiem liczyć do tylu co oni. Bo (nie chcąc zostawiać tyla samego) czy umiem liczyć do tylu samo/tylu samych/tylu samu/tyla (za Doroszewskim) samego? Czy tyle samo odmieniać tak samo jak tak samo, czyli wcale, czy jak to samo? Czy tyle samo jest przysłówkiem, liczebnikiem czy ich połączeniem? W wyniku generatywnej burzy mózgów nie zabraknie mi przecież w klasie tylorga samorga dzieciorga [cyborga].
Z poważaniem
tyle tylko (,) że
2.06.2012
Szanowna Pani, Szanowny Panie,
chciałabym zapytać o wyrażenie tyle tylko że. Czy zapisywać je bez przecinka (jak tylko że, tyle że), czy z przecinkiem: tyle tylko, że…?
Z poważaniem
Katarzyna Rajko
Tyle co
10.11.2015
Szanowna Poradnio!
Czy należy wstawić przecinek w zdaniu: Podawano tam kawę po wiedeńsku, która miała z Wiedniem tyle wspólnego, co ryba po grecku z Grecją? Jeśli tak (lub nie), to jak należy to motywować?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jest niezwyczajne?
    - Dla mnie to same zagadki. Skąd się wzięło
    tyle zwierząt, tyle roślin, tyle ptaków, tyle ryb, tyle owadów?
    - Tyle...
  • ... interakcji. W swojej pracy o stygmatach zajmował się Goffman nie tyle reakcjami społecznej widowni wobec dewiantów, ile reakcjami dewiantów wobec społecznej...
  • ... Społecznego - 1,5 mld euro w latach 2004 - 2006 r. Tyle tylko, że programy ich wykorzystania muszą powstać w urzędach pracy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!