tyran

Wielki słownik ortograficzny PWN*

tyran -na, -nie; -ni, -nów
tyrany (zool.) -nów

Słownik języka polskiego PWN*

tyran I
1. «człowiek okrutny, bezwzględny, narzucający innym swoją wolę»
2. «władca okrutny, stosujący gwałt i przemoc»
3. «w starożytnej Grecji: jedynowładca, który dochodził do władzy przez zamach stanu»

• tyrański
tyran II «ptak leśny charakteryzujący się niezwykle krzykliwym głosem, żyjący w obu Amerykach»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego