tyran  I

Słownik języka polskiego PWN*

tyran I
1. «człowiek okrutny, bezwzględny, narzucający innym swoją wolę»
2. «władca okrutny, stosujący gwałt i przemoc»
3. «w starożytnej Grecji: jedynowładca, który dochodził do władzy przez zamach stanu»

• tyrański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego